sobota, 12. september 2015

Začetna knjiga za poučevanje in učenje magije (IT)

Učenjaki Belesijske kraljeve akademije so na področju magije napisali tudi obsežno knjigo z naslovom Začetna knjiga za poučevanje in učenje magije. Namenjena je tako tistim, ki se magijo šele učijo uporabljati, kot tistim ki so te že vešči.

Knjiga je na voljo preko spodnje povezave. Namenjena je splošni OT ter IT uporabi v LARPih in vam je lahko v pomoč pri gradnji lika, igranju vlog, zagotovo pa boste ob branju dobili kakšno zanimivo idejo.


Povezava:
https://www.dropbox.com/s/5c5w04k10q6yk3k/ZKPUM.pdf?dl=0

četrtek, 10. september 2015

Belesijska Kraljeva akademija

Belesijska Kraljeva akademija je bila ustanovljena na željo Njenega Visočanstva Rozaje Modre kot ena izmed reform, ki naj bi v Belo mesto in Belesijo nasplošno prinesla učenost za vse, ki si tega želijo. Gradnja akademije je bila končana šele po reformi dajatev Rozaje II., ko si je Belo mesto dovolj opomoglo.

V akademijo so dobrodošli vsi znanja željni prebivalci Belesije, kar pa ne pomeni, da je vsakdo tudi sprejet, saj imajo teste znanja in nadarjenosti. Premožnejši se lahko vključijo v določene programe akademije tudi z bogatim plačilom, denar pa se nato porabi za pomoč tistim, ki si drugače izobrazbe ne bi mogli pridobiti. V ta namen so kot sestavni del akademije zgradili tudi bivalne prostore. Prav tako ima akademija povezave s cehi in drugimi ustanovami, ki jo financirajo, saj dobivajo od tu izobražen kader.

Programi v akademiji, njih namen in znanja, ki jih ponujajo

Vsi programi imajo kot osnovo pisanje, branje in matematiko, vendar se ti predmeti prilagajajo posameznemu programu. Nekateri pri pisanju poučujejo še tuje alfabete, še večja pa  je razlika pri matematiki, saj je prilagojena potrebam posameznega programa. Prav tako so na voljo predavanja iz predmetov, ki ne pripadajo nobenemu od programov in so bolj ali manj redna. Med rednimi se najdejo področja, povezana z glasbo in igranjem inštrumentov, slikanje, kiparjenje idr., med občasnimi pa so pogostejša potopisna predavanja ter predavanja o novitetah v Belesiji in po svetu iz različnih znanstvenih, umetniških in vojaških področij.

Gosposki program

je plačljiv program, namenjen bogatejšim, da se lahko vključijo v ugledno družbo. Učijo se znanja kot so obnašanje v družbi, zgodovina in zemljepis  Belesije ter znanega sveta. Prav tako so prisotni treningi mečevanja, ježe ter druge telesne aktivnosti.

Trgovski program

je namenjen vsem, ki se spogledujejo z idejo,  da bi postali uspešni trgovci. Sestavljen je iz geografije in običajev Belesije (po želji tudi drugih pokrajin) ter tujih jezikov in merskih enot različnih dobrin in plačilnih sredstev.

Inženirski program

je namenjen vsem, ki se bi radi spustili v svet inženirstva in se bodo radi naučili naslednjih stvari: spoznavanja materialov in tehnologij gradnje, strojevedja ter novitet v gradnji in strojništvu. Program je bil obogaten pred kratkim, pred tem pa je bil posvečen le gradnji.

Vojaški program

je namenjen tistim, ki si želijo ustvariti kariero v vojski, vendar ne kot običajni vojaki. Program je razporejen na več podprogramov - vsi imajo skupno zemljepis in običaje Belesije, vojaške izraze in oznake in osnove strategije. Podprogrami in zanje posebej izbrani predmeti pa so vojaški inženiring, kamor sodi spoznavanje materialov, strojevedje ter novitete v strojništvu ter spoznavanje in uporaba bojnih strojev ter vojaško gradbeništvo, kamor sodi poznavanje materialov, tehnologija gradnje, novitete v gradbeništvu ter rušenje. Vojskovodenje vzdržuje morale in vrednote, strategije in novitete v vojaških službah ter vojaške pogovore in pregovarjanja.
Magija in alkimija

je program, kamor je najtežje priti, saj iščejo ljudi s čutom za energije ter visokimi moralnimi načeli. Poleg klasičnih predmetov kot so branje, matematika in tuji jeziki, so skupna predavanja še za osnove magije in alkimije, ostalo se pa izvaja v manjših skupinah ali individualno. Zajema vse aspekte alkimije in magije - od zdravilske do bojne, izbira smeri pa je odvisna od posameznikove moči in posvečenosti elementom. 
Najbolj zagreti se lahko dogovorijo, da poleg svojih predavanj v prostem času obiskujejo še predavanja drugih smeri, v kolikor si tega želijo, vsi pa imajo tudi dostop do velike knjižnice in namenskih prostorov za vaje, sproščanje, razgibavanje.
Izobraževanje se zaključi na željo posameznika, vendar je prestižno imeti dokazilo o izobrazbi, ki se ga dobi, ko se opravi Akademijski izpit, s čimer se pridobi tudi naziv akademika.Akademija je v vrsti let, odkar je odprla svoja vrata, sprejela tudi kar nekaj uglednih predavateljev iz   vsega znanega sveta. Ti so prišli sem izmenjevat znanje, mnogi so imeli vsak krajša predavanja ali pa so poučevali kar cel semester. Prav tako pa nekateri tuji znanstveniki ostanejo in postanejo redni predavatelji na akademiji.